Priska – stelesnenie ducha Slovenskej Marsejézy – La Marseillaise

Text Marsejézy – La Marseillaise

Poďme, deti vlasti,
Deň slávy nadišiel!
Skoncujme s tyraniou
Vztyčuje sa skrvavená vlajka, (2x)
Počujete vo vašom kraji
Rev divokých vojakov?
Prichádzajú vraždiť vaše deti,
A vaše ženy vo vašej náruči!

Refrén:
Do zbrane, občania!
Vytvárajte pluky!
Kráčajme! Kráčajme!
Nech krv nečistá napojí
Brázdy našich polí!

Čo chce táto horda otrokov,
Zradcov a spiknutých kráľov?
Pre koho sú tieto hnusné okovy,
Tie železá tak dlho robené? (2x)
Francúzi, pre nás, ach! Aká urážka,
Koľko hnevu musí byť rozpútaného!
To o nás je ten trúfalý ich plán
O návrate do starého otroctva!

Do zbrane, občania…

Čo! Tieto kohorty cudzincov
Chcú vydávať zákony v našich domovoch!
Čo! Tento klamársky dav
Chce vyzabíjať našich hrdých bojovníkov! (2x)

Pane Bože! Zviazanými rukami
Podľahnú naše čelá jarmám.
Otrasní kati sa stanú
Pánmi našich osudov!

Do zbroje, občania…

Traste sa, tyrani! A vy, zradcovia,
hanba celej krajiny!
Traste sa! Vaše otcovražedné plány
sa dočkajú konečnej odplaty! (2x)
Každý je vojakom pripraveným na boj proti vám.
Ak padnú naši mladí hrdinovia,
krajina zrodí nových,
odhodlaných na boj.

Do zbrane, občania…