Priznanie úradníčky: Na úrad som sa dostala pohovorom!

Diery, ktoré sú v zákone o štátnej službe pomáhajú do štátnych úradov a vedúcich pozícií štátu dosadzovať neprofesionálov. Nerozhoduje odbornosť, ale politická príslušnosť alebo rodinné vzťahy, či záujmy lobistických skupín.
Do úradov sa ľudia dostávajú ľudia z externého prostredia tzv. pohovorom. Prijatí sú do tzv. dočasnej štátnej služby. Až neskôr sa vypíše akože výberové konanie – no úspešný je vždy človek, ktorý je už v režime dočasnej štátnej služby, počas ktorej získal prax.
Je to aj váš zamestnanec – platíte ho z vašich daní.
Zákon o štátnej službe potrebuje zmenu a dať možnosť komukoĺvek transparentnou cestou sa na úrad dostať.
Sme toho názoru, že vedúce funkcie na úradoch by mali zastávať odborníci, najlepšie takí, ktorí sa na svoju funkciu vypracujú riadnym kariérnym postupom, tzn. sú vzorom pre občanov, alebo svojich spolupracovníkov.
GINN poukázal na nekalé praktiky dosadzovania úradníkov do štátnych úradov. Na videu je príklad jedného z nich.
www.ginn.pro