PROČ NECHCI BÝT V EVROPSKÉ UNII?

PROČ NECHCI BÝT V EVROPSKÉ UNII?

proc-nechci-byt-v-evropske-unii

Miroslav Starý, Aliance národních sil

Na srozumitelné otázky by měla být vždy jasná a odpověď. Jasné odpovědi, je ale schopen jen člověk, který má hlavu nejen na to, aby mu nepršelo do krku, ale jako sídlo mozku a rozumu. A k tomu musí být i schopen mozku a rozumu používat. To se v naší zemi stává stále obtížnějším a vzácnějším. Na vině je celoživotní výchova lidí. Nevychováváme lidi k tomu, aby uměli myslet a myslet logicky.

Na počátku je zdevastované školství. Dnes v něm chybí jasné zadání, co by měl člověk se základním všeobecným vzděláním znát. Školy si mohou učit, co chtějí a vrcholem jsou potom speciální školní programy, kde už samy děti rozhodují o tom, co se chtějí a co nechtějí učit, co budou a co nebudou dělat. A hloupí rodiče ještě za tento „pokrok“ platí. Výsledkem je stále rostoucí počet debilů, kteří neumějí nic, neznají nic, a co potřebují, najdou si na tabletu, i-podu, notebooku a dalších vynálezech stvořených k ovládání myšlení lidí. Nenacházejí to, k čemu by na základě logické úvahy samy dospěly, ale jen to, co jim někdo jiný předkládá. Předkládané informace a názory potom nejsou schopny posoudit – jde-li o pravdivou informaci nebo lež či naprostý nesmysl. Tento deficit se s nimi táhne od školních lavic dále do života. Potom se vám může stát, jako se stalo nedávno mně, že vás 40-letý muž a otec rodiny překvapí tím, že je rád, když jsme v NATO a Evropské unii. Proč? Protože jeho stejně zblblí kamarádi jsou také rádi. Abychom si toho nebrali moc, vezměme nejdříve jen onu Evropskou unii.