Prohlášení o mezinárodní lékařské krizi v důsledku úmrtí a nemocí souvisejících s vakcínou COVID-19 – Necenzurovaná pravda

Prohlášení o mezinárodní lékařské krizi v důsledku úmrtí a nemocí souvisejících s vakcínou COVID-19 – Necenzurovaná pravda

Lékaři,  kteří dlouhodobě varují před genovými injekcemi, se celosvětově spojují, aby varovali před jejich další aplikací. Zároveň vyzývají k prošetření nadměrné úmrtnosti (zejména mladých lidí), která se projevila v nejproočkovanějších zemích světa.

Dosud bylo shromážděno více než 10 000 podpisů od lékařů k vyhlášení mezinárodní lékařské krize kvůli škodlivým účinkům injekcí ‚vakcíny‘ na bázi mRNA. Lékaři se snaží vyvinout úspěšné protokoly pro léčbu poškození vakcínou, k čemuž je nezbytně nutná mezinárodní spolupráce. Mezitím se hromadí úmrtnosti a pokračují imunizace. K prohlášení lékařů z celého světa se samozřejmě mohou průběžně přidávat další.

Dále již  prohlášení:


My, lékaři a vědci z celého světa, prohlašujeme, že existuje mezinárodní lékařská krize v důsledku nemocí a úmrtí souvisejících s podáváním produktů známých jako „vakcíny COVID-19“.

Úmrtnost v současnosti stoupá v zemích, kde byla většina populace očkována takzvanými „vakcínami COVID-19“. Tato nadměrná úmrtnost nebyla dosud dostatečně studována nebo zkoumána národními a mezinárodními zdravotnickými institucemi.

Obzvláště znepokojující je velký počet náhlých úmrtí u dříve zdravých mladých lidí, kteří byli těmito „vakcínami“ očkováni, a také vysoká míra potratů a perinatálních úmrtí, která nebyla studována.

V souvislosti s tzv. „vakcínami proti COVID-19“ bylo oficiálně hlášeno velké množství nežádoucích účinků, včetně hospitalizací, trvalé invalidity a úmrtí.

Registrovaný počet nemá v historii očkování na celém světě obdoby.

Při zkoumání hlášení CDC VAERS, systému žlutých karet Spojeného království, australského systému monitorování nežádoucích příhod, evropského systému EudraVigilance a databáze WHO VigiAccess, bylo zjištěno více než 11 milionů hlášení nežádoucích účinků a více než 70 000 úmrtí spojených s těmito produkty známými jako „vakcíny proti Covidu“.

Víme, že tato čísla představují 1 % až 10 % všech skutečných událostí.

Proto je třeba urychleně přijmout následující opatření:

  • Globální „stop“ národních očkovacích kampaní využívajících produkty známé jako „vakcíny COVID-19“.
  • Vyšetřování všech náhlých úmrtí lidí, kteří byli před očkováním zdraví.
  • Zavádění programů pro včasnou detekci kardiovaskulárních příhod, které by mohly vést k náhlé smrti, s analýzami jako D-dimer a troponin u všech lidí očkovaných přípravky známými jako „vakcíny COVID-19“, jakož i včasné odhalení závažných nádorů.
  • Provádět výzkumné a léčebné programy pro oběti nežádoucích účinků po podání tzv. „vakcíny COVID-19“.
  • Provádění analýzy složení lahviček Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V a všech dalších produktů označených jako „vakcíny COVID-19“. Analýzy by měly být provedeny nezávislými výzkumnými skupinami, které nejsou spojeny s farmaceutickými společnostmi a nemají žádný střet zájmů.
  • Provádění studií o interakcích mezi různými složkami takzvaných „vakcín proti COVID-19“ a jejich molekulárních, buněčných a biologických účincích.
  • Iniciujte programy psychologické podpory a kompenzace pro každého, kdo onemocněl v důsledku takzvaných „vakcín proti COVID-19“.
  • Realizace a propagace programů psychologické podpory a kompenzace pro rodinné příslušníky osob zemřelých v důsledku očkování přípravkem „Vakcíny proti Covid-19“.

V důsledku toho prohlašujeme, že se nacházíme v mezinárodní lékařské krizi, která nemá v historii medicíny obdoby, a to kvůli velkému počtu nemocí a úmrtí souvisejících s „vakcínami proti Covid-19“. Proto požadujeme, aby regulační orgány, které dohlížejí na bezpečnost léčiv, stejně jako zdravotnické instituce ve všech zemích, spolu s mezinárodními institucemi, jako jsou WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA a NIH, reagovaly na toto prohlášení.

Toto prohlášení je společnou iniciativou několika profesionálů, kteří za tuto věc bojovali. Vyzýváme všechny lékaře, vědce a odborníky, aby se připojili k tomuto prohlášení a vyvinuli tlak na zúčastněné agentury a prosazovali transparentnější zdravotní politiku.


Lékaři, kteří s prohlášením souhlasí, se mohou k výše uvedenému prohlášení přidat zde…

Ohodnoťte tento příspěvek!

[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Loading…