Protest a organizátorov akých ste ešte nevideli !

Po vzhliadnutí tohoto videa zažijete epiphany* – neuveriteľné odhalenie podstaty odpojenosti aktivistov Tretieho sektora od ozajstného sveta,
*epiphany – Čo to je Epiphany ?
Je to slovo gréckeho pôvodu, zložené z predpony : EPI, ktorá znamená „na“, „o“, „nad“, „u“, „u“, „pred“, „po“, a zo slova : PHAN, odvodené od slova PHAÍNEIN, čo znamená :objaviť sa, vyjaviť sa, zjaviť sa.
A znamená to moment v ktorom príde k náhlemu alebo veľkému odhaleniu – odkrytiu (pravdy, skutočnosti, reality atď.)

A keď niekto takíto moment zažije, tak sa povie : on zažil epiphany, alebo on dosiahol epiphany.

Je to prudké,neočakávané a znenazdajky nepredvídané intuitívne vnímanie alebo nazretie do reality alebo podstatného významu niečoho, ktoré sa spustí nejakou jednoduchou, prostou a samozrejmou príhodou alebo skúsenosťou.