Rada Európy: LGBTI osoby musia byť zákonom chránené pred diskrimináciou

Rada Európy: LGBTI osoby musia byť zákonom chránené pred diskrimináciou

Rada Európy: LGBTI osoby musia byť zákonom chránené pred diskrimináciou

Rada Európy: LGBTI osoby musia byť zákonom chránené pred diskrimináciou

Väčšina členských štátov Rady Európy už zakázala diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie vo svojich právnych predpisoch.
Loading…