Registrácia platiteľa DPH – úvod

Od roku 2012, kedy prišila do platnosti Novela zákona o DPH, sme zaregistrovali zvýšené množstvo podnetov zo strany daňových subjektov ako aj zamestnancov správcu dane z titulu nejednosti výkladu pojmov a postupov pri registrácii platiteľov DPH. Preto Vám prinesieme objektívne informácie, kto je alebo nie je „zdaniteňá osoba“ a čo je „ekonomická činnosť“, pritom sme zohľadňovali závery Európskeho súdneho dvora (ESD). Video prináša portál www.dane.sk, občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj a Martin Daňo