Robert Mihály a jeho výstava z 15.Marca 2013 s názvom : F+CK YOU SLOVAKŠTÁT!

Tu si prečítajte : www.rudovasky.com A tiež:Korporatokracia- Noví Fašizmus.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/korporatokracia-novi-fasizmus-corporatocracy-new-fascism
A aj toto : Nie, nás proti tomuto režimu neženie nenávisť, nás proti tomuto režimu ženie láska k budúcim generáciám !
Nie, nás proti tomuto režimu neženie nenávisť, nás proti tomuto režimu ženie láska k budúcim generáciám !