Rudolf Vaský – Kulturny Dom Ružinov 30.Septembra 2011- Konferencia o priamej…

Eduard Chmelár zrušil dohovorený rozhovor a miesto neho som sa rozprával s p. Schlimbachom.

Vážený a milí !

Zmena v Nemecku založená násilím v roku 1945 nebola zmena k lepšiemu ?

Môj plán je jednoduchý !

Spravíme ozajstnú revolúciu, ubijeme na smrť celí Fašistický režim a necháme pána Boha nech ich vytriedi. Potom celé obdobie po roku 1989 vyhlásime za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu a začneme od znova, presne ako Nemecko začalo od znova v roku 1945 po porážke Fašistov !

Ste so mnou a s mojím víťazným plánom alebo ste s fašistickými hajzlami ?

Keď pôjdem do útoku – budete ma nasledovať ?

Ak ustúpim – zabijete ma ?

Ak padnem – pomstíte ma ?

A ja sa volám : Rudolf Vaský – Slovenský Oliver Cromwell !
_____________________________________

Pokiaľ budú existovať úroky, zisky a dividendy, do vtedy Fašizmus bude tiež existovať.

…vysávanie výsledkov práce celého národa cez úroky, zisky a dividendy do súkromných vačkov nie je len Fašistická špinavosť a svinstvo, ale je to ťažký Fašistický zločin proti Slovenskému národu a občanom Slovenska!

……Fašisti zistili, že podstata ich moci nie je v existencii štátu – ale v existencii úrokov, ziskov a dividendou!

Preto sa Fašisti rozhodli kooptovať liberalizmus a anarchiu Liberalizmu. Anarchiu Liberalizmu ktorej cieľ je likvidácia štátov na tejto planéte.

Fašistické svine nepotrebujú Liberalizmus aby obhajoval a presadzoval Fašizmu, oni potrebujú aby Liberalizmus obhajoval a presadzoval existenciu úrokov, ziskov a dividendou !

pre viac,pozrite sem :
http://www.thoughts.com/johnybgood/my-vetci-sme-jei-my-vetci-sme-hitler