Rudolf Vaský, nám.SNP, Bratislava, 24.Febr.2012

Rudolf Vaský začína formovať revolučné masy ozajstnej krvavej ale zároveň legitímnej a právne ošetri-teľnej revolúcie.

Nezáleží beh na rýchlych ani boj na udatných, ale čas a náhoda sa prihodí všetkým !

Po 22 rokoch, prišiel náš čas, prišla naša náhoda .
Hajzli, to čo ste siali teraz budete žať !