Rumunský generál otvorene o šokujúcich možnostiach geofyzikálnej vojny, deštrukčných schopnostiach zbrane HAARP, svete ovládanom tajnými mocenskými skupinami a progresivistických silách plniacich globalistickú agendu internacionalistic

Rumunský generál otvorene o šokujúcich možnostiach geofyzikálnej vojny, deštrukčných schopnostiach zbrane HAARP, svete ovládanom tajnými mocenskými skupinami a progresivistických silách plniacich globalistickú agendu internacionalistic

Rumunský generál otvorene o šokujúcich možnostiach geofyzikálnej vojny, deštrukčných schopnostiach zbrane HAARP, svete ovládanom tajnými mocenskými skupinami a progresivistických silách plniacich globalistickú agendu internacionalistického korporativizmu usilujúceho o zničenie identity národných štátov

Geozbrane alebo environmentálne zbrane sú bojové prostriedky používané na neutralizáciu alebo zničenie nepriateľa. Základom ich použitia sú techniky a technológie na modifikáciu životného prostredia (litosféry, hydrosféry a atmosféry) na vojenské účely, vysvetľuje v rozhovore rumunský generál Emil Strainu.

Rumunský generál otvorene o šokujúcich možnostiach geofyzikálnej vojny, deštrukčných schopnostiach zbrane HAARP, svete ovládanom tajnými mocenskými skupinami a progresivistických silách plniacich globalistickú agendu internacionalistic
Loading…