Sám sebe lekárom 256

Sám sebe lekárom 25612:00 – 14:30 (21.02.2021) téma: „Inovatívny slovenský respirátor“ hosť: Ing. Peter BEREC, www.MultiRespirator.com moderuje: Ing. Marián FILLO, www.
Loading…