Sám sebe lekárom 80 (Poruchy správania sa detí, spôsobené vakcínami) 08.05.2017

Prebraté z oficiálneho archívu
0:00 – 2:00 (08.05.2017)
„Poruchy správania sa detí, spôsobené vakcínami“…
hosť: RNDr. Viera SCHEIBNER PhD., autorka kníh „Vaccination: 100 Years of Orthodox Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System“ („Očkovanie: 100 rokov pravoverného výskumu ukazuje, že očkovanie predstavuje lekársky útok na imunitný systém“) a „Behavioural Problems in Childhood: The Link to Vaccination“ („Poruchy správania sa detí: spojitosť s očkovaním“);
moderuje: Ing. Marián FILLO, www.slobodaVockovani.sk

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-80-2017-05-08-poruchy-spravania-sa-deti-sposobene-vakcinami
Zdroj videa: https://youtu.be/t0wS-Om4Zv8