Schopnost předvídat…

Schopnost předvídat…


Fialova vláda není tvořena politiky, ale aktivisty. To platí i o velké části dnešních politických elit EU.