Show Jana Krause – súpis majetku spoločnosti – vibrátor!

Daňový subjekt vedie so správcom dane dlhodobé spory už od roku 2002. Dostal aj najvyššiu pokutu v histórii slovenska, ktorú súd neskôr zrušil s odôvodnením, že pokuta má trestať a nie likvidovať. Spoločnosť sa neskôr pokúšala uplatniť náhradu škody voči štátu a poukázať na osoby (zamestnancov správcu dane), ktoré v procese daňových kontrol pochybyli. Preto sa osoby z radov Daňového riaditeľstva rozhodli utlmiť tento subjekt tak, aby prestal existovať ešte pred uznaním jeho nárokov. Daňový úrad začal preto systematicky vykonávať rôzne kontroly a exekúcie až raz jedného dňa požiadal daňový subjekt o predloženie súpisu majetku spoločnosti. A tak dostal, čo si zasĺúžil – jediným majetkom spoločnosti bol totilž iba vibrátor! Aký sa dozviete vo videopríspevku alebo na stránke http://www.smer.sk