SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl šestý)

SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl šestý)

Demokratický právní stát Základem fungujícího státu je jeho demokratická povaha zajišťující účast občanů na správě věcí veřejných, důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, státní správa a justice schopná odolávat korupčním tlakům. Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu vyvolatelném lidovou iniciativou zdola, který umožní občanům vynutit si konání referenda o zásadních otázkách fungování státu.…