Slovanské tlachtli

Slovanské tlachtli

Prológ:
Krik davu nadšencov s krvavými očami, dva tímy bojujúce proti sebe. Okrúhla lopta – často horiaca, lieta z jednej časti ihriska na druhú. Bránky chýbajú, zastupujú ich dva kruhy zavesené v kamenných stenách ihriska. To je opis hry, ktorému holdovala mayská a aztécka kultúra. Aztékovia jej hovorili tlachtli, Mayovia používali meno pok-a-tok, a neskôr v dobe kolonizácie sa v španielčine hovorilo o juego de pelota (loptová hra). Podstata hry nebola výhra, ale smrť niektorého z hráčov, či celého tímu. Často toho, čo hru vyhral, pretože smrť na obetnom oltári napríklad Mayovia považovali za oslavné zavŕšenie pozemského života. To je ľudská história.