Slovensko kvôli bielym koňom pred Súdom Európskej únie! Kde je Čech, Imrecze, Ďurišová a Švecová?!

Mimoriadna správa! Už 16. februára 2017 sa v Luxembrourgu na Súdnom dvore EÚ odohrá verejné súdne pojednávanie v kauze biele kone. Je to mimoriadne významný proces a zrejme prvý verejný súdny proces Slovenska pred týmto súdom. Len nedávno Najvyšší súd SR odobril, že štát môže svojvoľne nazvať Bielym koňom prakticky kohokoľvek a bez vysvetlenia či opory v Zákone viesť evidenciu s dehonestujúcim názvom, s ktorou pracujú najma daňoví úradníci. Najvyšší súd – 6 sudcov Najvyššie súdu, ktorí žaloby dotknutých subjektov, bielych koňov, pôvodne zamietli: Miroslav Gavalec, Peter Paluda, Zuzana Ďurišová, Igor Belko, Jana Henčeková a Elena Berthotyová – svojvoľne ignoruje Nálezy Ústavneho súdu aj judikatúru Štrasburgu a jediné previnenie vidí u ľudí čo na to poukázali – teda v reportéroch GINN. Kto ponesie zodpovednosť za škandál medzinárodných rozmerov teraz?
Celý článok: http://www.ginn.press/news/biele-kone-sud
Druhy clanok: https://www.ginn.press/news/biele-kone-sudny-dvor
Európsky súdny proces povedie 5 európskych sudcov a dozerať hzo bude generálny advokát Juliane Kokott, ktorá je iba treťou ženou vo viac ako 55 ročnej histórii tejto inštitúcie a patri medzi najuznávanejšie právnicke autority súčanosti
———–
Ako biely kôň sa slangovo označuje osoba, ktorá je nastrčená k páchaniu trestnej činnosti, aby zakryla osobu páchateľa, ktorá má z tejto činnosti prospech. V niektorých prípadoch bývajú biele kone zlikvidované, aby sa znížilo riziko ich vyzradenia. Medzi najznámejšie formy využívania bielych koní patrí ich registrácia ako podnikateľov a následné odoberanie tovarov a služieb s cieľom ich nezplatiť alebo na vystavovanie faktúr, tvorbu fiktívnych plnení, pranie špinavých peňazí alebo zneužívanie dotácií.
———–
Žeby najväčší únik dát v histórii Slovenska?! V decembri 2013 prenikli na verejnosť citlivé osobné údaje daňových subjektov, vrátane dokumentu o tzv. bielych koňoch. Existuje podozrenie, že s údajmi daňových subjektov sa „obchoduje“ a stopy vedú k najvyšším
predstaviteľom Finančnej správy. Údaje získal GINN aj s pomocou odvážnych občanov a pripravuje ich zverejnenie.
———–
O tom, kto teoreticky môže taký register viesť upravuje Zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. § 5 Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS):
3b) používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh
———–
Zoznam bielych koňov podľa Finančnej správy: http://www.ginn.press/kone
Čo je biely kôň: http://www.ginn.press/a/bielekone
Biele kone žaloby: http://www.ginn.press/news/biele-kone-zaloby
Byť bielym konňom nie je urážka, tvrdí prezident Finančnej správy http://www.ginn.press/news/imrecze-biely-kon
Biele kone v Igelitkách https://www.youtube.com/watch?v=037bOpYGUa8
———–
GINN podporujú občania a spoločnosť Regiojet / Student Agency http://www.ginn.press/podpora
———–
Prípad: CURIA C-73/16 Puskar
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Canon VIXIA/LEGRIA HF-G25, Mafia, Mafiánske zoznamy, Mafiánske listy, curia, cvria
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2017
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2017