Slovenský Opern bál – Bratislava,12.Január 2013

Toto je záverečná časť z mojeho článku Čínsky múr, uverejnenom v mesačníku Sophia v roku 1996
……..Potrebujeme na fungovanie ekonomiky vrstvu ľudí, ktoré žmýkajú z národa ročne mnohomiliardové sumy za nič – za úroky, len na to, aby sa potom premávali v BMW-čkach a mercedesoch, kancelárie si obkladali importovaným mramorom, zriaďovali si ich luxusným nábytkom, sami sebe dávali každý mesiac 50-tisícové platy a stotisícové odmeny, aby prejedli, prepili a prehýrili výsledky životnej práce státisícov poctivých ľudí?

Musíme sa prizerať na ich bezočivosť, keď v televízii v priamom prenose z niektorej estrádnej haly producírujú na pódiu rôzne tragicky postihnuté deti, ako nejaké cirkusové čudá, aby im potom s veľkými fanfárami a hlukom z „hĺbky ich dobrého a súcitného srdca“, so slzami v očiach hádzali almužnu či milodary?

Prečo to robia?

Prečo nie sú za to, aby bolo o takýchto nešťastníkov postarané zákonom?

Prečo sú tak vehementne za súkromnú dobročinnosť, ktorá závisí nie od zákona, ale len od ich osobnej vôle, milosti, ľútosti, záľub, vízií, nápadov, zlepšovákov a vrtochov?

Najprv odsávaním multimiliardových úrokov z peňažného obehu doženú celú krajinu do núdze – a potom zakladajú dobročinné nadácie?!

Prečo?

Aby čestný človek, ktorý by inak mohol slobodne a hrdo žiť z výsledkov svojej vlastnej práce, sa musel pred nimi nakoniec z núdze ponížiť a so sklonenou hlavou prosiť o to, čo mu predtým vzali! Oni potrebujú, aby rôzni nešťastníci prosili o pomoc a zmilovanie ich osobne, tak ako sa prosí Pána Boha.

A keď sa potom niekedy zmilujú a prosenú pomoc udelia (obyčajne na verejnosti a so slzami v očiach), vyžívajú sa v tom, ako im títo nešťastníci a zúfalci ďakujú a blahorečia tak, ako sa ďakuje a blahorečí Bohu, keď vyslyší úpenlivú modlitbu trpiacej a zúfalej duše.

To sú tie pre nich tak vzácne – ale zato lucifersky svätokrádežné momenty, po ktorých tak túžia: rozhodovať o bytí a nebytí druhých a cítiť sa ako ozajstný Boh!

To však už nie je len urážka človeka či národa – to je už urážka samotného Boha.

Rudolf Vaský

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Cinsky_mur_Ako_bola_financovana_najvacsia_stavba_na_svete.html#ixzz2HnIr5Hzn
http://www.rudovasky.com