Slovenský Snowden Bavolár a žido-slobodomurár Daňo. Bludy!

Martin Bavolár je bývalý agent Slovenskej informačnej služby, Kriminálneho úradu Finančnej správy a Ministerstva vnútra a ďalších. Podľa názoru GINN však agentom nikdy neprestal byť. Na verejnosti sám seba prezentuje ako „Slovenský Snowden“ – avšak toto prirovnanie je rozumných ľudí neprijateľné, lebo zatiaľ čo Edward Snowden zverejnil tajné materiály o Americkej vláde a ich plánoch na odpočúvanie a sledovanie osôb – ten slovenský „Snowden“ – Martin Bavolár – stále volá len po zbavení mlčanlivosti, aby mohol hovoriť. Keby takto pracoval pravý Snowden – nikdy by sa nestal snowdenom. Pritom ak by sa Bavolár dozvedel o trestnej činnosti politikov a verejných funkcionárov, zbavenie mlčanlosti je nepodstatné – hovoriť môže, lebo odhalí závažnú tresnú činnosť, ktorá je vážejším deliktom ako to, že poruší mlčančlivosť. A tu je háčik. Bavolár je podľa nás stále aktívnym agentom a jeho úlohou je vmiesiť sa medzi aktivistov a nosiť správy pre spravodajskú službu priamo z ich sídla. Bavolár aj v minulosti totiž vypracovával metodické postupy ako nadväzovať vzťahy so záujmovými osobami, ako sa infiltrovať medzi aktivistov a aj teraz je tomu zrejme tak. Z Bavolára navonok totiž vytvorili akúsi „obeť“ systému, ktorá bola nespravodlivo prepustená a je plný infomrácii – avšak nemôže o ničom hovoriť kým ho prezident, minister alebo iný funkcionár nezbaví mlčanlivosti – a to sa nikdy nestane. A tak iba hovorí a šíri hlúpe reči bez konkrétnych skutkov a činov a postupne sa infiltruje medzi rôzne osoby, organizácie a média. Píšte váš názor na Slovenského Agenta Snowdena alias Martina Bavolára.
Martina Bavolár preferuje občianske združenie Občiansky tribununál a Milan Laurinec, ktoré GINN dlhodobo nazýva ako spolok bláznov a bludárov https://www.youtube.com/watch?v=1a6-yV9v-aM
Predstavitelia hnutia Občiansky tribunál neraz robia nelegálne činnosti – ako je napríklad sprejovanie parlamentu. Následne, keď sa vyhýbajú trestnému konaniu a sú obmedzený na osobnej slobode, vyhlasujú sa za politických väzňov a žiadajú, aby súdny systém, či štát kapituloval.
Ďalším príkladom je Stanislava Červeňová – tá mala úmysel hodiť na poslanocv v Národnej rade stoličku. Doteraz sa vedú dohady, či za túto akciu nebola zaplatená, aby bolo ohrozenie poslancov v parlamente dôvodom na obmedzenie vstupu novinárov do Národnej rady SR.
Aj ďalšie desiatky akcií a absurdných vyhlásení, ktoré Občiansky tribunál vydáva sú veľmi zmatočné a bez právneho základu.
NIekedy sa k nim priadajú aj normálny ľudia, ktorí sú časom opamntaní a myslia si, že činnosť OT je reálna a dezinterpretované texty a výklady zákonov sú skutočne tak zlé, ako ich oni interpretuú. Preto sa neraz stáva, že týchto slušných a normálnych občanov využívajú na účasť na svojich akciách.
——
Je treba nenávidieť bludy a mať srdce pre blúdiacich.
Augustín, alžírsky teológ a filozof, * 354 – † 430
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Občiansky Tribunál
Osoby: Martin Bavolár, MIlan Laurinec, Joyef, Klányi, Jozef Furulas, Stanislava Červeňová, Ivan Katrinec, Jozef Zaťko, Martin Daňo, Štefan Harabin
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, blud, bludová psychóza, slobodomurár, slobodomurári, freemasonry, freemasons, masons
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia