Smrť a vzkriesenie Heleny Javorkovej

Avantgardný dokumentárny film o „Putting of soul power into karmic wheel“ a o dnešnom hroznom období bezprávia a vlády organizovaného zločinu na Slovensku,ktoré začalo po Novembri roku 1989.
http://www.rudovasky.com