Sociálne siete o nás veľa vedia, ale chcú ešte viac. Pre toto zbierajú dáta a cenzurujú obsah na internete

Sociálne siete o nás veľa vedia, ale chcú ešte viac. Pre toto zbierajú dáta a cenzurujú obsah na internete


Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť, médiá a politiku je v súčasnosti stále väčší a vyvstávajú preto otázky, ktoré by ešte pred desiatimi rokmi nikoho netrápili. Aké množstvo údajov o svojich používateľoch sociálne siete zbierajú, komu ich sprístupňujú a ako dokážu vplývať na spoločnosť, to trápi ľudí stále viac. Ich prevádzkovateľom, ktorí majú strážiť korektnosť na sieti, najnovšie, naopak, prekáža, že ľudia sa už nedelia o toľko súkromných informácií ako v minulosti.