Šok a úžas : cigáňi – kameň ktorí stavitelia odvrhli sa stane základným kameňom ?

http://johnybgood.thoughts.com/
Žijeme v úžasnej bez precedentnej dobe.
Cigáni nie sú páchatelia, cigáni sú obeť úžerníckej Fašistickej Internacionály ktorá žmýka a vysáva zisky, úroky a dividendy zo Slovenského Národa.

Cigáni sú poklad Slovenského Národa !
Cigáni sú základ regenerovania čisto bielej a perfektnej Áriskej rasy v súlade s Tisovími rasovými zákonmi !
Cigáni ekonomický prví padli na hubu a preto sú základ krvavej revolúcie v ktorej hrozne a brutálne vyúčtujeme s týmto režimom vrahov, zlodejov a hajzlov z roku 1989.

Cigáni sú základ záchrany Európy a základ konečnej porážky svetového Fašizmu !

Ničitelia bielej rasy si mysleli že uvrhnutým Árijských Národov Európy do biedy, a zastavením rastu-regenerácie bielych a zavedením sobášenie homosexuálov urýchlia likvidáciu Európskych Národov a Európskej Árijskej civilizácie ktorá pochádza zo Zlatého veku Atén
Ale sa prepočítali. Matka Príroda sama sa ujala ochrany Európskych Národov, ukázala nám sama ako regenerovať – Znovu Zrodiť Čistú Árijskú rasu.
Matka Príroda nám odhalila tajomstvo Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,- to znamená, že už sme zistili ako je možné aby žena otehotnela BEZ PODREFKOVANIA ( teda ako Panna Mária)!
Drefkovaní už nemá žiadny vplyv na konečné znovu zrodenie čistej Árijskej rasy. Preto lebo drefkuvání medzi ženou a mužom už nie je potrebné na počatie života !
Teraz bude možné vytvorenia veľkej proti Fašistickej koalície a zjednotenie Európskych Nacionalistov (Slovenských, Českých, Maďarských, Nemeckých, Francúzskych atď) s cigánmi s černochmi a kadejakou menejcennou dúhovo farebnou čvargou .
Matka Príroda vštepila lásku k bielej, perfektnej a dokonalej čistej Árijskej rase do všetkých rás, do všetkej menejcennej dúhovo farebnej čvargy ktorá obýva túto planétu !
Vo všetkých dušiach je túžba a vôla prísť do tela ktoré je biele, krásne a perfektné.Každá duša chce vojsť do tela čistej, dokonalej a perfektnej Árijskej rasy !
Teraz je možné prevteliť všetkých cigánov (a farebných) do čisto Árijskej rasy a to behom jednej jedinej generácie !
Ako ?
Jednoducho ! Všetci cigáni čo nechcú robiť a len mať deti – NEBUDÚ NIČ ROBIŤ – LEN BUDÚ MAŤ DETÍ ,
– tak ako Panna Mária a svätý Jozef mali Ježiška,- po Slovensky BEZ JEBANIA !
– teda z implantovaných embryí,( jebať môžu koľko chcú,ale len na zábavu, nie na robenie detí )
Naši cigáni budú mať deti čistej Árijskej rasy z embryí selektovaných v súlade s Tisovými RASOVÝMI ZÁKONMI !
Hoci do teraz,láska k bielej rase bola ale systematický potlačovaná vykorisťovaním,zdieraním a rabovaní farebných bielymi Fašistami.
Do teraz tu bolo neustále Fašistické štvanie bielych proti farebným a opačne, farebných proti bielym.
Aby Národy tohto sveta boli držané v stave nenávisti jeden voči druhému a tak aby nemali čas a nevenovali pozornosť skutočnosti, že dnes PENIAZE SÚ DOKLAD O HODNOTE A NIE TOVAR ! – a preto už neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom!
Preto je tak dôležité pre tých Fašistických hajzlov ktorí sa zmocnili Európy,držať nás rozoštvaný-ch jeden proti druhému,lebo v tom momente keď si Národy uvedomia že :
– už neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom,a ani príčina zaťažovať výrobu a produkciu ziskami a dividendami,
– potom príde k pádu celého úžerníckeho systému,bude to koniec zarábania peňazí bez práce(zo ziskov a dividendou). Potom každý bude musieť už žiť iba zo mzdy.
– a potom zákonite všetci pracujúci budú mať vysoké platy tak ako v Nemecku po vojne do roku 1955, kde mali zavedené 100% zdaňovanie ziskov a dividend ( ak neišli na re-investície v Nemecku).
– a od toho momentu už nikto nebude môcť sa živiť z práce druhých ale len z vlastnej práce a vlastnej mzdy !
Teda splní sa bod 11.programu NSDAP: „abolition of incomes unearned by work“ „Zrušenie príjmov získaných bez práce“ !
A že už prišiel čas na znovu zrodenie Národného Socializmu a zjednotenie sa s farebným tohto sveta proti Wall Sreetu, na to sama príroda nám dala signál :

– v Júly v roku 2010 sa černošskej dvojici z Nigérie narodilo bábätko Árijskej rasy. pozri sem je tam video a aj sa tam dočítate že TO DECKO NIE JE ALBINO !!!:

http://bossip.com/268491/nigerian-couple-stuns-genetic-experts-give-birt..
.
Znovu zrodený – teda DE-FAŠIZOVANÝ (oddelený od Fašizmu) Národný Socializmus je viac ako náboženstvo :

– je to vôla stvoriť ľudstvo znovu, dotiahnuť evolúciu človeka do absolútnej perfektnosti v súlade s Ideou (Formou-Vzorom-Archetypom), ktorý generoval svojou mysľou sám Demiurgos – Boh – Stvoriteľ nášho úžasného Vesmíru a všetkého v ňom.