Spomienky na Socializmus 16 10.04.2017

Prebraté z oficiálneho archívu
18:00 – 19:30 (10.04.2017)

Hosťom relácie ( druhý odvážny po J.Sulejmanovi) je Ing.Karol FAJNOR, rovesník moderátora a takisto pamätník ekonomického rozvoja Slovenska za ČSSR. Trápi nás reálna situácia, v ktorej sa Slovensko ocitlo v druhej dekáde 21.storočia. Ľavica na
Slovensku podľa vplyvu na spoločnosť už takmer neexistuje a bývalí straníci si prevrátením kabátov a úspešným privatizovaním i „podnikaním cez známosti a politiku“ nahonobili majetky, ale zároveň tým významne poškodili povesť socializmu i ľavice na Slovensku. A to v čase, keď je očividný globálny krach liberálnych doktrín a ideológií pravice a svet nevie, čo ďalej. Ide nám ale o Slovensko. O spoločnosť, ktorá z úrovne sociálnej, morálnej
i hospodárskej už 27 rokov za sebou upadá napriek vykryštalizovanému bohatstvu úzkej vrstvy elít a napriek mohutnej „ťažbe“ bohatstva plynúceho cez cudzích investorov
a domácich manažérskych prisluhovačov von mimo spoločnosti a národných hraníc Slovenska.
A tak sme si povedali, že „dáme slovo“. Budeme sa pýtať, ako to teda bolo so stavom národného hospodárstva v 1989 v ČSSR a ako dnes existuje svet okolo nás. Kľúčová otázka pre ľudí, ktorým socializmus ostal v srdci: A č i tu vôbec je nejaký iný životaschopný príťažlivý a uskutočniteľný program, ktorý by nás
na Slovensku vyviedol z tohto 27-rokov trvajúceho hospodárskeho a sociálneho marazmu?
Niééé politicky – ale národohospodársky, ekonomicky…
hosťa sa pýta Ing.Peter Zajac-Vanka (1955)
Zdroj videa: https://youtu.be/Beg19z0kOJ8