Spomienky na Socializmus 17 02.05.2017

Prebraté z oficiálneho archívu
13:30 – 15:00 (02.05.2017)
PO PRVOM MÁJI 2017 O PRVOMÁJOVÝCH SPRIEVODOCH ZA SOCIALIZMU… spomína s Karolom Fajnorom Peter Zajac-Vanka (1955) (o tom, čo je pre pamätníkov Prvý máj a čo by mohol byť Prvý máj pre súčasníkov)
Zdroj videa: https://youtu.be/mhyNSaKbH4M