Štát chce zaplatiť milión EUR firme bez výberového konania

Ministerstvo financií chce nakúpiť aplikácie spoločnosti SAP cez spoločnosť Hewlett Packard a to priamym zadaním bez verejnej súťaže. Hrozí, že štát netrasparentným konaním príde o viac ako 1 milión EUR. Námietky proti tomuto postupu je možné podať do 29.1.2013 – SPOJME sa PROTI TOMU. Bývalý generálny riaditeľ SAP – Ing. František Imrecze, je súčasným Prezidtentom finančej správy, teda nakupuje software od firmy, ktorú donedávna sám riadil. Len v priebehu prvých dvoch januárových týždňov sa tak obstaralo cez IBM, DITEC a HP pochybné programové aplikácie v hodnote cez 16 Miliónov EUR. Ďalšie obstarania sa pripravujú.