Štátne pohľadávky sociálnej poisťovne vymáha súkromná firma General Factoring. Prečo?

Občan je základnou bunkou štátu. Platí dane a preto je hlavným stavebným prvkom. Stáva sa, že občas a dostane do obtiaží a dlhov a nie je schopný plniť svoje záväzky voči štátu. Tie následne štát vymáha – avšak v poslednej dobe sa to deje prostredníctvom súkormných spoločností, ktoré výšku pohľadávky ešte znásobia.
————-
Ďakujeme, že podporujete GINN http://www.ginn.pro/podpora
————-
Zdá sa, že inkasné spoločnosti si svojim konaním prisvojujú právomoci prislúchajúce výlučne súdom poverenému súdnemu exekútorovi ako štátom určenej a splnomocnenej osobe.
————-
Prebieha to tak, že štát poverí súkromnú firmu vymáhaním, za čo ona účtuje a robia sa napíklad tieto úkony:
* Telefonát pracovníčky
* Robotizovaný hovor
* Zašle sa vázva na úhradu
* Spracuje podnet na súd alebo exekúciu
Prečo to nedokáže sám štát? Prečo občanom ešte zvyšuje hodnotu ich záväzkov za tieto jednoduché úkony, ktoré by štát dokazal realizovať vo vlastnej réžii?
Ďalšie informácie: http://ekonomika.sme.sk/c/6544948/platit-sa-oplati-vymaha-dlhy-nekalymi-praktikami.html
————-
Séria: Gorila, Megalodon, SLovensko, Slovakia, 2013, 2014, GINN, Martin Daňo