„STEJNĚ NA VÁS DOJDE!“ RAKUŠAN NA ASPENU A SLIVOVICE, Danuše a střet s realitou. 17. listopad STANu(VIDEO CZ, 11 min)

„STEJNĚ NA VÁS DOJDE!“ RAKUŠAN NA ASPENU A SLIVOVICE, Danuše a střet s realitou. 17. listopad STANu(VIDEO CZ, 11 min)

ČESKO: Víte, že být učitelem je podle Víta Rakušana skvělá průprava pro politiku? Víte, že Danuše Nerudová zažila největší střet s politickou realitou v Otázkách Václava Moravce? A víte, že Fialově vládě se říká brněnská exilová vláda v Praze? To vše zaznělo po slivovici a při oslavě Dne boje za svobodu a demokracii. Pojďme na […]