Subdodávatelia bez ochrany?! Moderné je objednať a nezaplatiť!

Možnosti uplatnenia sankcií voči dodávateľom, ktorí si riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnili povinnosti voči subdodávateľom, sa rozširovať nebudú. GINN našiel ďalšieho subdodávateľa, ktorému zadávateľ, ktorý získal štátnu zákazku nezpalatil. Pán Martin Kohút zo spoločnosti KP Builing pre nich vybudoval celú stavbu označenú ako Komunitné centrum Iňačovce – peniaze však nedostal. Šikovnou fintou v zákone si záväzok zaplatiť za dodávku stavby započítali vzájomný záväzok, ktorý je však nesmierne pochybný (jednostranne vyčíslená škoda na inej stavbe – rozpíšeme neskôr v článku). A tak subdodávateľ zostal bez peňazí a hrozí mu, že skončí aj s celým podnikaním. Hlavný dodávateľ sa len usmieva vo vedomí, že pri súčasnom súdnom systéme sa subdodávateľ k peniazom len tak ľahko nedostane. A tu je problém – neexistuje totiž možnosť takýchto objednávateľov za toto svojvoľné konanie, ktoré má neraz likvidačné následky na malých živnostníkov a podnikateĺov – postihovať. A nerieši to ani vládna strana SMER-SD. Možnosti uplatnenia sankcií voči dodávateľom, ktorí si riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnili povinnosti voči ubdodávateľom, sa rozširovať nebudú. Plénum Národnej rady SR dnes totiž nepodporilo návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.
Súčasný zákon umožňuje postihnutie dodávateľa sankciou v podobe zákazu účasti na verejnom obstarávaní na jeden rok. Kým nie je o tejto sankcii právoplatne rozhodnuté, nie je možné, aby Úrad pre verejné obstarávanie uplatnil sankciu voči dodávateľom neplniacim si svoje platobné povinnosti.
„V súčasnosti je preto z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní nepostihnuteľný dodávateľ, ktorý napriek tomu, že prevzal plnenie od svojho subdodávateľa a dostal odmenu alebo odplatu od verejného obstarávateľa, nevyplatil subdodávateľovi dojednanú odmenu alebo odplatu, a to až do času, kým mu príslušný orgán neuloží sankciu“ upozorňujú dotknuté strany. Preto prišiel návrh zákona, aby bolo možné dodávateľa sankcionovať, ak plnenie prevzaté od subdodávateľa riadne odovzdal verejnému obstarávateľovi, dostal za to od verejného obstarávateľa odmenu alebo odplatu, ale subdodávateľovi jeho podiel včas nevyplatil.
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Iňačovce, okres MIchalovce
Osoby a subjekty: Martin Kohút, KP Building, Obec Iňačovce, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, verejné obstarávanie, dodávateľ, subdodávateľ, dodávka, úhrada, faktúra, Váhostav, OHL ŽS, OHL ŠZ SK
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia