Sudcovia a zamestnanci súdov protestovali v Bratislave, Košiciach i ďalších mestách proti Kolíkovej reforme

Sudcovia a zamestnanci súdov protestovali v Bratislave, Košiciach i ďalších mestách proti Kolíkovej reforme

SLOVENSKO: Približne stovka sudcov a zamestnancov súdov z obvodu Krajského súdu v Bratislave protestuje pred budovou Ministerstva spravodlivosti SR proti reforme súdnej mapy. Na ministerstve sa zatiaľ koná rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vznesené krajskými a okresnými súdmi v SR Zamestnanci bratislavského krajského súdu a siedmich okresných súdov žiadajú stiahnutie celej […]
Loading…