Svedkovia zneuctenia Česko-Slovenska.

„Myslím, že tam, kde je volba jedině mezi zbabělostí a násilím, doporučil bych násilí…

Raději bych viděl Indii sáhnout po zbrani, než aby se stala zbabělým a bezmocným svědkem vlastního zneuctění.“

M. K. Gándhí, Doktrína meče, 1920
http://www.rudovasky.com

Genocída.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako „General Assembly Resolution 260“,
definuje genocídu ako :

…. … Niektoré z nižšie uvedených činov spáchaných s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

Bod — C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;

Článok 3 definuje zločiny, ktoré môžu byť potrestaní podľa tohto dohovoru:
(A) genocídu; (B) spolčenia sa na spáchanie genocídy; C. priame a verejné podnecovanie k spáchaniu genocídy (D) Pokus o spáchanie genocídy (E) spoluúčasť na genocíde.

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_t…
Genocide Convention – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
________________________________________________

Nie, nás proti tomuto režimu neženie nenávisť, nás proti tomuto režimu ženie láska k budúcim generáciám !

My nejdeme dať dole tento zločinecký režim v plameňoch krvavej revolúcie z krutosti – my ideme dať dole tento zločinecký režim v plameňoch krvavej revolúcie z nežnosti a lásky k tým ktorí sa ešte ani nenarodili !!!