Svedok musí byť osoba odlišná od kontrolovaného subjektu! (upútavka)

Úvodné video je tu: http://www.youtube.com/watch?v=qAf-FuFiqQ0

Dňa 11.4.2013 som teda navštívil Daňový úrad Trnava. Zamestnanci správcu dane ma tam pozvali dvoma listami – najprv ako svedka žijúceho vo Francúzsku a druhý raz ako zástupcu kontrolovaného subjetku so sídlom na Slovensku (účastník konania, ktorý má právo klásť svedkovi otázky). Nie je to však možné a úkon je marný, nakoľko platí zásada, že svedok je vždy osoba odlišná od kontrolovaného subjetku alebo jeho zástupcu! Nemôžem teda usvedčovať sám seba (či už pozitívne alebo negatívne).

Zamestnanci trvali na tom, že tento úkon je možné vykonať, preto som ich vyzval, že ak preukážeme opak, dobrovoľne sa vzdajú svojich pracovných miest a navždy opustia daňovú správu – ich následne mlčanie som považoval za súhlas!

pozn. Pôvodné video má viac ako 3 hodiny… toto je zostrih úvodnej časti…. prinesieme v celosti už čoskoro.

Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013