TA3: Opakovaná daňová kontrola? I. časť

Šikovanie daňových subjektov prostredníctom inštitútu opakovanej daňovej kontroly. Daňová kontrola musí mať presne vymedzený cieľ a dôvod – inak sa jedná o nezákonný zásah do práv chránených zákonom.