Tak veru, Slovensko sa mení na jednu veľkú krčmu… » Belobog

Tak veru, Slovensko sa mení na jednu veľkú krčmu… » Belobog

Prečo?

Pretože ľudia zabudli na Covidové obdobie, násilné testovanie, očkovanie, zatváranie  a izolovanie starých ľudí v DSSkách, ale aj v rodinách.

Zabudli na tisíce mŕtvych a na ľudí, ktorým bola odmietnutá základná zdravotná starostlivosť.

Zabudli na veľké psychické problémy detí a mladých ľudí, ktorí boli ohavným spôsobom obratí o slobodu a zdravý vývoj, keď boli  ako pokusné zvieratká násilne pozatváraní  a izolovaní od školy, kamarátov a bežnej radosti.

Zabudli na vlastné existenčné problémy.

Zabudli na právny, sociálny aj ekonomický rozklad štátu.

Zabudli na obrovskú zadĺženosť štátu a jeho postupnú likvidáciu.

Zabudli na postupnú fašizáciu vládnej moci, ale aj spoločnosti.

Dnes im stačia ku šťastiu lacné krčmové atrakcie, ktoré im predvádzajú nimi zvolené a štedro platené  politické marionety.

Dnes im stačí, keď si pár politických darebákov dá po papuli ako v krčme, alebo im stačí vajce na hlave arogantného gaunera.

Tak veru, Slovensko sa veľkým pričinením samotných občanov mení na jednu veľkú krčmu.

Prečo?

Pretože veľkej väčšine ľudí to stačí. 

Pretože je to jednoduchšie, ako niesť osobnú zodpovednosť za vlastné konanie a žiadať zodpovednosť od tých, ktorých si zvolili do vedenia štátu.

Devana

Slnovratovo 19. 9. 2023

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.
Loading…