Telefonát (v2): Exekútorský úrad Oľga Reháková / Martin Daňo (deň pred návštevou úradu)

Iba týždeń po zverejnení videa s Mgr. Marcelou Zummerovou z Michaloviec sa nám dňa 19.2.2014 zavolal exekútorský úrad JUDr. Oľgy Rehákovej z Bratislavy. Vraj dlžíme a treba to riešieť – pohľadávka je však sporná a rozhodnutá na základe súhlasu tzv. opatrovníka. Praktiky exekútorského úradu sú tiež pochybné, až mafiánske a podĺa nás to bola pomsta za akciu na exekútorskom úrade Marcely Zummerovej.
————————
Súdne rozhodnutie na základe Opatrovníka. Čo je opatrovník? Zneužíva sa tento inštitút na urýchľovanie súdnych procesov?! Do exekúcie sa môžete dostať ani o tom nemusíte vedieť – pomôže tomu osoba, ktorú často ani nepoznáte a mala by vás chrániť. Aká je však realita na Slovensku? Na Slovensku sa bežná stáva, že ak ste dlhodobo neprítomný a niekto Vás žaluje – rozhodne sa aj bez vás! Súd Vám totiž ustanoví opatrovníka, tzn. že iná osoba bude vystupovať vo vašom mene a za vás rozhodovať. Súd však musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či pobyt účastníka konania je skutočne neznámy! Prax však ukazuje, že tento inštitút sa často zneužíva. V jednom z rozhodnutí ústavného súdu sa cituje: „Funkcia opatrovníka nebola zákonom upravená z dôvodu, aby uľahčovala činnosť súdu v tom, kde má odosielať súdne písomnosti. Bola vytvorená na ochraňovanie záujmov účastníka, ktorý sa nemôže konania zúčastniť.“
————————
Ďakujeme, že podporujete GINN www.ginn.pro/podpora
————————
Podľa nášho názoru sme boli nalákaní do pasce… nakoľko potom, ako sme dńa 20.2.2014 prišli nazrieť do spisu, chcel exekútor zabaviť audio-vizuálnu techniku GINN, ktorá sa ale vôbec netýkala exekučnéh konania.
————————
Aktivity GINN namierené proti pochybným a nezákonným praktikám exekútorov zrejme niekomu značne prekážajú. Našli sa aj takí, ktorí zrejme dopre premysleli a nastražili na nás pascu s cieľom diskreditovať nás a znemožniť ďalšie fungovanie.V uzatvorenej miestnosti, odkiaľ nebolo úniku, chceli odobrať videotechniku GINNu a vykonať osobnú prehliadku Martina Daňa – hoc sa vec týkala úplnej iného subjektu. Daňo: „Každú sekundu som počítal, kým príde polícia.“ Bola to síce pasca, ale nakoniec z toho je len ďalšia pochybná exekútorka s jej hyperatkívnym synom, ktorá sa sama zexekuovala.
————————
Telefonoval:
Juraj Rehák – vedúci exekútorskej kancelárie
Martin Daňo – zakladateľ GINN
————————
Séria: Gorila, Megalodon, 2014, Slovensko, Slovakia