Titul: Policajný inžinier! Nezákonné postupy a zatýkanie občanov!

Pár dní po zásahu obecnej polície na MZ v Košiciah proti novinárovi Martinovi Daňovi sa spustili právne procesy na odhalenie nezákonnosti polície. Matin Daňo bol prepustený na základe podozrenia z priestupku – avška k nám priešiel list – Priestupkové konanie sa mení na trestné konanie. Oznámenie, ktoré ani nemá zákonné opodstatnenie vykonali policajti z jednoduchého dôvodu – aby zmarili právo Martina Daňa nazrieť do spisu a zistiť ďalšie nezákonné postupy, ktorých sa dopustili obecní aj štátni policajti. To preto, že v priestupkovom konaní môže do spisu Daňo pristúpiť kedykoľvek – avak v trestnom konaní má na to nárok len poškodený, alebo obvinený. Existujú však nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP), že rovnaké právo ako obinený má aj podozrivý – najmä ak je v konaní zrejmé, že ide o jediného podozrivého. V tejto súvislosti vykonuávame ďalšie kroky. Medzitým sme sa bývalého ministra spravodlivosti a 2-násobného šéfa Najvyššieho súdu opýtali, aký názor má na tieto podozrivé policajné postupy názor on. Už pri prvom pohľade na titul policajta Ing. Šomošiho, ktorý o tomto rozhodol sa začal chytať za hlavu.
Vo videu uvidíte aj kľúčové rozhodnutie o poicajnom a občianskom zaisťovaní. To sa raidi §85 ods. 1 a 2 , pričom podľa odseku jeden postupujú policajt a podľa odseku 2 občania. Avšak odsek 2 sa neustále znuežíva samotnou políciou pri zaisťovaní občanov, lebo tak sa zbavujú zodpovednosti za zaistenie a naviac získajú hodiny času, počas ktorých je zadržaný bezdpovodne v cele. Podľa odseku 1 musí byť zadržaný prepustený ihneď po vypočuti a sú tam aj iné prísne pravidlá, ktoré policajtom zjavne prekážajú.

V pondelok 12.9.22016 sa konalo zasadanie Mestkého zastupitelstva v Košiciach o kauze EEI, kde hlavným bodom bola parkovanie v meste. Polícia ma odmietla ako novinára vpustiť do priestoru vyhradeného pre média, čo bolo dôvodom, prečo som zvolil inú cestu, keď už sa nedalo ísť ani vľavo ani vpravo. Dôvodom prekážky bol novinársky preukaz, ktorý však v právnom prostredí Slovenskej republiky neexistuje – aj toaletný papier má väčšiu váhu. Nikto nemá oprávnenie vydávať preukazy a ani zákon ho nestanovuje ako identifikačný doklad. Existuje Slovenský syndikát novinárov, ktorý ale nie je profesná organizácia a zalaminované novinárske preukazy vydávajú komukoľvek za poplatok. Veď aj taká Slávka Červeňvá ho mala keď hádzala stoličkou v palramente.
Alebo bol dôvodom môjho obmedzenia povedaný názor, že Richard Raši (primátor za SMER-SD) je zlodej?! Veď keby bol Raši slušný politik – toľkých policajtov tam nepotrebuje. Ale keď sa kradne a páchajú nezákonnosti – vtedy sa musí chrániť! Mňa obmedzil mestký policajt č. 169, ktorý mohol pokojne počkať kým doskočím a následne ma zaistiť – on ale urobil hrdinský čin – stiahol ma za nohy (úplne zbytočne) a následne sa spustil 10 hodinový kolotoč nezákonnosti od zaistenia, lekárskeho vyšetrenia, pokusu hospitalizácie na psychiatrické oddelenie, prevzatia štátnymi policajtami a prepustením na slobodu, kedy konečne prišiel čas, že môžem zasadnúť za klávesnicu a bojovať nie silou svalou ale silou argumentov a zákona!
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Najvyšší súd SR, Magristrát mesta Košice
Osoby: Richard Raši, Peter TImko (policajt č. 169), Dano Eliáš (obecný policajt 735), Ján Palčík (šéf MP)(, Ing Jozef Somoši (309535), Mgr. Ľubomír Róka (303606), Štefan Harabin, Rudolf Vaský, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, výtržnosť, výtržníctvo, polícia, policajt, trest, podvod, súd, súdy, nemocnica, ošetrenie, pacient, prísaha, lekárske tajmostvo
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia