Tohle by na ČT nezveřejnili.

Tohle by na ČT nezveřejnili.

tohle-by-na-ct-nezverejnili

U nás mají volební právo i cizinci s přechodným pobytem. Budete-li přechodně bydlet v jiném státě, také budete mít volební právo? Imigranti mohou překročit hranice jakéhokoli státu bez dokladů a bez lékařského vyšetření. Doklady dokonce beztrestně zničí. Zkuste něco podobného vy.