Transparentná (ne)spravodlivosť: 1. diel – potrestaní exekútori?!

Slovenská komora exekútorov obnovila disciplinárne konania proti exekútorom. Boli takmer 2 roky nefukčne a zo zákona su verejné. Je totiž záujmom verejnosti kontrolovať ako sa vykonáva štátna moc. Avšak aká je skutočnosť? Môže naozaj verejnosť sledovať ako sa trestajú exekútori? Pozrite si prve video z takehoto konania. Videá GINN vznikajú aj vďaka podpore občanov http://www.ginn.press/podpora
Disciplinárne konanie upravuje zákon – exekučný poriadok. Do roku 2013 boli disciplinárne komisie zložene výlučne z exekútorov. Od roku 2014 začala platiť novela, ktorá dala základ tzv. zmiešaným senátom – každý disciplinárny senát sa mal skladať z exekutora, sudcu či zamestnanca Ministerstva spravodlivosti a člena z inej právne profesie (prokurátor, advokát a pod). Toto však nevyhovovalo exekutorom a tak “niekto” vytvorenu zákonom stanovených komisií bránil. Ked sa disciplinárne delikty exekutorov dlhodobo neriešili a senáty boli umelo znefunkčnene – znova sa zmenil zákon do pôvodnej podoby a zaviedli sa disciplinárne senáty zložene výlučne z exekutorov a od roku. Tu je výber výber z exekučného poriadku – o tom, ako sa pri disciplinárnom konaní postupuje https://docs.google.com/document/d/1aDqE24dzjNytzMtCSNswWDsnrsmk40ng_FydpfzYEOc/edit?usp=sharing
GINN navštívil 28. Jula 2015 prve disciplinárne konanie. Zasadal 4. senát v zložení: Predseda:Jozef Ďurica a Členovia: Ivan Varga, Stanislav Laifer. Verejnosť sa zúčastniť priebehu konania nemohla – neželá si to stíhaný exekútor. Konania su verejne a zakázať verejnosť je možne len v opodstatnených a výnimočných prípadoch. Nemôže byť dôvodom vylúčenia verejnosti skutočnosť, že stíhaný exekutor si ju nepraje – je práve verejným záujmom skúmať a zverejňovať prešľapy exekútorov. Disciplinárne stíhaný exekutor je naviac verejný činiteľ a preto ma znížené právo na súkromie a musí tuto formu verejnej kontroly zniesť. Pri druhom konaní, další disciplinárne stíhaný exekútor (Judr. Nestor) súhlasil s prítomnosťou verejnosti – napriek tomu bola verejnosť zo prerokovanie jeho deliktu vylučená – vraj zákon neumožnuje si verejne pojednávanie nahrávať. Predseda komisie Jozef Durica zo Zvolena skákal z jednej strany na drahu – dokonca aplikoval nález ustavneho sudu US II 28/1996, ktorý nakrucanie, ako právo verejnosti na informácie, na sude umožnuje – takže či so suhlasom ale bez – verejnosť sa na pojednávanie nedokáže dostať. Tajomník SKE na reporterov dokonca zavolal políciu – tá však prišla, zdržala sa niekolko minut a nakoniec bez slova odišla – zrejme zistili, že sa v priestoroch Slovenskej komory exekutorov môžeme nachádza a nepáchame žiadnu protiprávnu činnosť. GINN má za to, že všetky disciplinárne konania by sa mali nahrávať a automaticky zverejnovať – o to viac v prípade, že o nekalých praktikých exekutorov rozhodujú ich vlastní kolegovia.
Video je venovane pamiatke zosnulej rodiny, ktorá iba den pred našou návštevou SKE (27.7.2015) spáchala samovraždu z obavy pred exekuciou a straty bývania. Michal Pjezcka († 60), Katarína Pjezcková († 56) , Juraj Pjezcka († 33) Na mieste sa našiel aj ich mŕtvy psík. Veľký Meder, okres Dunajská Streda.
§ 226 Priebeh disciplinárneho konania
Ak disciplinárny senát z dôvodov verejného záujmu alebo ochrany oprávnených záujmov disciplinárne obvineného nerozhodne inak, je ústne pojednávanie vždy verejné. Termín ústneho pojednávania zverejní komora na svojom webovom sídle najneskôr päť dní pred termínom pojednávania.
Disciplinárna komisia SKE: Predseda: Boris Gerbery, Členovia:.Jozef Ďurica, Zora Ferdinandy, Margita Rojčeková, Ladislav Bango, Stanislav Laifer, René Matuška, Jaroslav Mráz, Dušan Noskovič, Igor Palša, Ivan Varga, Igor Jozefko, Lenka Dale
Zoznam disciplinárkych konaní je tu: http://www.ske.sk/disc-pojednavania/
Nakrucaním sme strávili takmer 5 hodín. Stretli sme tam aj množstvo ludí. Druhý diel pripravujeme. Objavil sa tam aj nový sťažovatel avšak prerušil ho tajomník komory, ktorý prijal jeho podanie za zatvorenými dverami, Ked skončili – už mu do reči nebolo – zrejme ho od nášho rozhovoru odhovoril tajomník, Napriek tomu mu to nedalo a vrátil sa – chcel náš kontakt. Určite dostal odvahu, ked mu nešlo do hlavy, prečo ho tajomník odhovára od spolupráce s mediami. Treba teda odvahu a nepodliehať hrozbám tajomníka.
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Canon VIXIA/LEGRIA HF-G25, exekutor, exekucie, sudny exekutor, Tomáš Borec, Robert Fico, Demečko, Ministerstvo spravodlivosti, Sťažnosť, pokuta
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2015
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2015