TV Markiza • Nora Mojsejová a Daňové úrady – šikana!

Daňový úrad Košice I odmietol poukázať nadmerný odpočet vo výške cca 5000 EUR na účet textilnej spoločnosti Nory Mojsejovej. Podľa zákona o DPH má platiteľ nárok na vrátenie nadmerného odpočtu v tzv. skrátenej – 30 dňovej lehote odo dňa podania daňového priznania v prípade, že nemá nedoplatky na daniach alebo iných poplatkoch. Správca dane poukázal na daňový nedoplatok vo výške cca 40 EUR o ktorom údajne pani Mojsejová nemala vedomosť, resp. jej nebolo o jeho vzniku nič oznámené.