TV Markíza Deň otvorených dverí 24.August 2013 – Remake.

Ako Niki Gordiaková povedala : Vasky znovu v akcii – Ide proti fikcii