TV Markíza: Na podanie daňového priznania už zostávajú len 2 týždne!

Daňové priznanie pre daň z príjmov sa podáva do 31. Marca. Veľa subjektov tak vykoná až v posledný deň, kedy pošty každoročne zaznamenávajú majú veľký nával klientov . Pokiaľ daňový subjekt podáva daňové priznanie prostredníctvom daňového poradcu, môže na základe žiadosti podanej najneskôr do 15. Marca, ktorú schvaľuje správca dane, podať daňové priznanie aj tri mesiace neskôr. Ako podať daňové priznanie včas bez toho, aby ste stáli dlhé hodiny v rade na pošte sa dozviete na www.dane.sk