TV Markíza – Paľba II. časť – nadmerné odpočty na DÚ Košice IV

Organizovaná skupina si neoprávnene uplatňoval nadmerné odpočty DPH s pomocou riaditeľa Daňového úradu Košice IV. Ivom P. Organizovaná skupiny, ktorá vytvorila reťazec obchodných spoločností bez reálneho uskutočňovania zdaniteľných plnení, za účelom neoprávneného uplatňovania nadmerného odpočtu DPH. DÚ Košice IV. spôsobila škodu viac ako 930.000 eur (28,02 milióna Sk). Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s políciou zistili, že tovar (linky na sušenie obilia), deklarovaný v dokladoch pre colné vyhlásenie, nezodpovedal skutočne prepravovanému tovaru. Ivo P. bol podľa anonymných oznámení nominantom Igora Šulaja.