TV Markíza: Smer.sk pre kontrolu verejnej a štátnej správy SR

Stránka http://www.smer.sk je portál všetkých občanov pre zlepšenie fungovania verejnej a štátnej správy a poskytuje občanom možnosť verejne sa vyjadriť ku práci ktoréhokoľvek zamestnanca štátu, či osoby alebo spoločnosti, ktorá s našim štátom obchoduje.