Udalosti na verejnom zasadnutí NS 2 TdoV/11/2015 – 6.5. a 12.5.2016

Dôkazný materiál v kauze dovolania generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a Ministra spravodlivosti Tomáša Boreca v kauze Príbelský č. 2 TdoV/11/2015, ktorých oslobodil Štefan Harabin, keď konštatoval nezákonnosť Inšpekcie PZ ako vyšetrovacieho orgánu policajtov. http://www.ginn.press/news/kauza-koza

Uskutočnil sa už dve verejné verejné zasadnutia – obidve boli doteraz odročené – avšak udalosti, ktoré sa odohrali na obidvoch zasadnutiach, vyvolali nielen vo mne, ale aj vo väčšej časti verejnosti, ktorá mala možnosť priamo alebo sprostredkovane zhliadnuť, čo sa tam stalo, mimoriadny nepokoj a pohoršenie, čo nevyhnutne vedie k zníženiu dôveryhodnosti justície v očiach verejnosti – predovšetkým pre podivné správanie sudcu Juraja Klimenta, ktorý ma nechal za účasti príslušníkov ZVJS vyviesť zo súdnej miestnosti (aj ked nemal na to zákonné právo) – a to pre tichý, neškodný – a som presvedčený aj o tom, že verejnému zasadnutiu ničím nerušivý – úsmev!
Predovšetkým chcem vyjadriť absolútne zhrozenie z toho, že som ako občan upozornil na nezákonné zloženie dovolacieho senátu (6.5.2016), za čo som bol následne šikanovaný, prenasledovaný, urážaný ako aj obmedzovaný na osobnej slobode. Žiadnym spôsobom som nenarúšal priebeh verejného zasadnutia (nakoľko v čase, keď som sa prihovoril senátu, ešte zasadanie neprebiehalo) a práve na podklade môjho upozornenia bolo následne verejné zasadnutie odročené. Nerozumiem, akým právom som si vyslúžil urážky, ponižovanie ľudskej dôstojnosti a ataky zo strany sudcu Juraja Klimenta, ktorý okrem mňa zastrašoval aj príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorí spočiatku odmietali plniť jeho „nezákonné príkazy“. Prislušníci ZVJS ma nakoniec po opakovaných Klimentových útokoch vyviedli zo súdnej miestnosti ako najväčšieho zločinca a to len preto, že som poukázal na nezákonnosť. V akej krajine to žijeme? Ako je možné, že nik v tejto veci nič nekoná? Ako môže mať verejnosť dôveru v justíciu, keď ju reprezentujú opilci a psychicky narušení jednotlivci v talároch?!

GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia