Umývači okien sa neboja! Rozdiel medzi slušným pracovníkom a úradníkom?

Možno sa vám bude dať zvláštne, prečo Vám prinášame práve umývačov okien, ktorých sme stretli pri náhodnej prechádzke v Bratislave a zaujala nás ich práca… Spoznáte, aký je rozdiel medzi radovým pracovníkom a úradníkom? Slušní a čestní občani na spontánne zapnutie našej kamery nereagovali hnevom, krikom, či vyhrážkami a ani nežiadali žiadny súhlas na ich nakrúcanie. A práve toto stojí za povšimnutie a pochvalu a tím GINN im ďakujem za cennú skúsenosť.
—————
Slobodný je iba ten, kto nemusí pred nikým nič skrývať.
Epiktetos, grécky filozof, * cca 55 — † cca 135
—————
Produkcia: GINN, Martin Daňo, 2014
Séria: Gorila, Megalodon, 2014, Slovensko, Slovakia