Úrad pre verejné obstarávanie zvýhodnil kontrolovaný subjekt!

Dňa 25.3.2013 sa GINN, Martin Daňo a prizvaní novinári zo Slovenska a zahraničia zúčastnili neverejného pojednávania komisie úradu pre verejné obstarávanie. Skúmali sa podmienky obstarávania dopravného informačného systému pre Ministerstvo dopravy za 29.250.000 EUR (1 miliarda korún), ktoré sme napadli pre jeho netransparentnosť. Máme informácie, že zákazka je určená pre vopred určeného záujemcu. Zamestnanci Ministerstva dopravy prišli obhájiť diskriminačné a netransparentné podmienky – mali postavenie kontrolovaného a my postavenie namietateľa. Zaplatili sme kauciu 1800 EUR a splnili prísne podmienky, aby sa také konanie vôbec mohlo začať.
Bežne sa pojednávanie začína tak, že zúčastnené strany sa stretnú na recepcii úradu a následne idú spoločne pred komisiu. Úrad pre verejné obstarávanie zvýhodnil postavenie zamestnancov Ministerstva dopravy – pred komisiu ich pustil vopred a cez služobný vchod úradu. Je to v právnom štáte neprípustné! Pred komisiu sa vždy chodí spoločne.
V tomto prípade tomu však nebolo. Kontrolovaný subjekt (Ministerstvo dopravy) využilo služobný vchod pre zamestnancov ÚVO a pri komisii boli skôr ako naši zástupcovia, čo je v hrubom rozpore s právnym poriadkom a všeobecnými uzanciami. Je to rovnaká situácia ako keby prokurátor, obvinený a sudca išli do pojednávacej miestnosti skôr a hovorili bez účasti poškodeného. Prečo ÚVO umožnil vstup kontrolovaného subjektu na úrad skôr a služobným vchodom? Je to netransparentný a odsúdenia hodný čin, ktorý znevýhodnil namietateľa a princíp rovnosti zbraní. Myslíme, že Ministerstvo dopravy bolo v konaní zvýhodnené a jeho zamestnanci sa podlo na úrad dostali aj vyšli. Alebo sa len báli kamery a otázok, ktoré im chceli novinári položiť?
Produkcia. GINN / Global Investigative News Network
Účinkovali: Martin Daňo, Antonio Papaleo, Mgr. Ján Mažgút
Kauza: Megalodon / Gorila, Slovensko