Už nebudeme ticho

Demo sound :SOUNDTRACK : Jozef Rio Pianist – TEXt : Štefan a Imrich Labuzovci – od Rudolf Vaský The Truth Seeker Production
Ja nič nepredávam – len oddeľujem tých čo sa chcú na mojej aktivite zabávať od tých ktorí chcú moju aktivitu podporovať!
Toto je číslo môjho účtu v Tatra banke je: 2614214483 – IBAN SK 40 1100 0000 0026 1421 4483 1100 SWIFT TATRSKBX
http://www.rudovasky.com