V prvej línii 15.05.2014

(15.05.2014) Téma: Mediálna manipulácia – 1. časť: Reklama a jej dopad na ľudské správanie. Hosť: Mgr. Peter Marman, PhD. – z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Katedra psychológie. Moderuje: Boris Koróni.