V tebe sa vzhliadam » Belobog

V tebe sa vzhliadam » Belobog

Ilustračný obrázok: Dušan Lukášik

V tebe sa vzhliadam, z diaľky túžiac znova
späť k nebesám, z nich vzišla duša zbitá, 
čo na návnadu tvojich vnád sa chyta, 
ako sa ryby na udicu lovia.

Keďže z dvoch sŕdc sa jedno k smrti chýli,
ak len chcem žiť, sa musím s tvojim snúbiť,
bez neho ešte biednejší sa stanem.

Keďže z dvoch duší jedna viac má sil, 
ak silu chcem, len teba musím ľúbiť,
bo drevo som a ty si jeho plameň.Michelangelo Buonarroti

Preklad: Viliam Turčány

Som ako mesiac

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.
Loading…