Váhostav dostal vysokú pokutu, ktorá bola znížená. Toto je vysvetlenie, prečo

Váhostav dostal vysokú pokutu, ktorá bola znížená. Toto je vysvetlenie, prečo


V súvislosti s medializovaným druhostupňový rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), ktoré sa týkalo zníženia uloženej pokuty spoločnosti Váhostav – SK, a. s., uvádzame, že pokuta bola uložená za to, že uvedená spoločnosť nepredložila úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, čím spoločnosť marila výkon činnosti úradu, uvádza vo svojom stanovisku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).